Instagram

NY UPPDATERING

Sverige har låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder. Vår elproduktion i Sverige domineras av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Det Svenska energisystemet har nästan helt frångått användningen av fossila bränslen. Detta är inte för att enskilda människor har blivit mer miljöengagerade, utan för att staten införde en koldioxidskatt. Då blev det plötsligt mer lönsamt att tänka på miljön. Det handlar alltså inte om enskilda miljöinsatser, man väljer det som är billigast och det är pengar och politik som styr världen. I klimatdebatten fokuserar man på vad enskilda individer kan göra för att minska sina egna utsläpp. Jag försöker att cykla eller åka kommunalt, äta mindre kött, åka tåg inrikes, handla närodlat och tänka på miljön. Men jag tar fram bilen om det inte finns ett fungerande alternativ för mig och min familj. Vi flög till Thailand för att bo här. Klart det är viktigt att försöka välja bort flyget för att minska sitt eget privata klimatavtryck. Men om jag avstår från att flyga, så innebär det bara att någon annan kan flyga i stället. Det är som med fiskekvoter. Om jag slutar att äta fisk blir det inte mindre fångat, för då säljs den någon annanstans i stället. Så är verkligheten och den kan vi inte blunda för i ett system med utsläppsrätter där regeringarna runt om i världen redan satt taket för utsläppen. Därför är det viktigt att inte lägga för mycket fokus på att moralisera kring enskilda individers val. Istället måste vi kräva politiska beslut som gör det lätt för medborgare att göra så klimatkloka val som möjligt. Den bästa klimatinsatsen som enskilda människor kan göra är stötta politiker som vill sänka utsläppstakten. Miljöutmaningen gällande flygresor är att flyget särbehandlas. Flyget betalar inga bränsleskatter, inga energiskatter, inga koldioxidskatter,  flygplatser är ofta offentligt subventionerade. Det görs inga kraftfulla politiska ansträngningar för att minska utsläppen. Därför måste vi ställa större krav på våra politiker. Jag är ingen politiker. Jag kan inte skapa en tuffare klimatpolitik. Men ju fler människor som kräver en förändring desto mer skillnad kan man uppnå. Nu skall jag hoppa i poolen. Kram Bingo

Sverige har låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder. Vår elproduktion i Sverige domineras av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Det Svenska energisystemet har nästan helt frångått användningen av fossila bränslen. Detta är inte för att enskilda människor har blivit mer miljöengagerade, utan för att staten införde en koldioxidskatt. Då blev det plötsligt mer lönsamt att tänka på miljön. Det handlar alltså inte om enskilda miljöinsatser, man väljer det som är billigast och det är pengar och politik som styr världen. I klimatdebatten fokuserar man på vad enskilda individer kan göra för att minska sina egna utsläpp. Jag försöker att cykla eller åka kommunalt, äta mindre kött, åka tåg inrikes, handla närodlat och tänka på miljön. Men jag tar fram bilen om det inte finns ett fungerande alternativ för mig och min familj. Vi flög till Thailand för att bo här. Klart det är viktigt att försöka välja bort flyget för att minska sitt eget privata klimatavtryck. Men om jag avstår från att flyga, så innebär det bara att någon annan kan flyga i stället. Det är som med fiskekvoter. Om jag slutar att äta fisk blir det inte mindre fångat, för då säljs den någon annanstans i stället. Så är verkligheten och den kan vi inte blunda för i ett system med utsläppsrätter där regeringarna runt om i världen redan satt taket för utsläppen. Därför är det viktigt att inte lägga för mycket fokus på att moralisera kring enskilda individers val. Istället måste vi kräva politiska beslut som gör det lätt för medborgare att göra så klimatkloka val som möjligt. Den bästa klimatinsatsen som enskilda människor kan göra är stötta politiker som vill sänka utsläppstakten. Miljöutmaningen gällande flygresor är att flyget särbehandlas. Flyget betalar inga bränsleskatter, inga energiskatter, inga koldioxidskatter,  flygplatser är ofta offentligt subventionerade. Det görs inga kraftfulla politiska ansträngningar för att minska utsläppen. Därför måste vi ställa större krav på våra politiker. Jag är ingen politiker. Jag kan inte skapa en tuffare klimatpolitik. Men ju fler människor som kräver en förändring desto mer skillnad kan man uppnå. Nu skall jag hoppa i poolen. Kram Bingo

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply