Instagram

Nu kör vi

Det finns forskning i Storbritannien som visar att cykelhjälm inte är enbart positivt för cyklisten. Ian Walker, trafikpsykolog vid University of Bath, har tydligen låtit sig bli omkörd av 2 500 bilar och mätt avståndet till varje fordon som passerat. I hälften av fallen har han haft hjälm, annars varit barhuvad. Detta är den första studien av hur bilister beter sig mot cyklister, medan tidigare försök har fokuserat mest på hur cyklisterna beter sig.

Hans studier visar att fordonen kör närmare honom när han bär hjälm än när han cyklar utan hjälm. Med hjälp av en dator kopplad till en avståndsmätare har han mätt skillnaden till i genomsnitt 8,5 centimeter. I genomsnitt är avståndet mellan cykel och det passerande fordonet 1,3 meter.

Ian Walker tror att förklaringen till skillnaden är att bilisterna omedvetet bedömer cyklister utan hjälm som mer oerfarna och oförutsägbara och därför håller större avstånd till dem.

Källa: Forskning och framsteg . 
Vad tycker ni? Borde man slopa hjälmen helt?

Det finns forskning i Storbritannien som visar att cykelhjälm inte är enbart positivt för cyklisten. Ian Walker, trafikpsykolog vid University of Bath, har tydligen låtit sig bli omkörd av 2 500 bilar och mätt avståndet till varje fordon som passerat. I hälften av fallen har han haft hjälm, annars varit barhuvad. Detta är den första studien av hur bilister beter sig mot cyklister, medan tidigare försök har fokuserat mest på hur cyklisterna beter sig.

Hans studier visar att fordonen kör närmare honom när han bär hjälm än när han cyklar utan hjälm. Med hjälp av en dator kopplad till en avståndsmätare har han mätt skillnaden till i genomsnitt 8,5 centimeter. I genomsnitt är avståndet mellan cykel och det passerande fordonet 1,3 meter.

Ian Walker tror att förklaringen till skillnaden är att bilisterna omedvetet bedömer cyklister utan hjälm som mer oerfarna och oförutsägbara och därför håller större avstånd till dem.

Källa: Forskning och framsteg .
Vad tycker ni? Borde man slopa hjälmen helt?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply