Om Bingo Rimér

Bingo Rimér Fotograf, Konstnär,
Föreläsare, Influencer, 
Iron Man och PAPPA ❤️
Bingo@lejon.se